ערכים מאת מנהל

High School Graduate

Teen Mentor program

We are here for you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

סקירה שנתית

Welcome to the annual review newsletter of the African Students Organization (ASO). Over the last year, we introduced new academic projects, expanded our student enrollment and proudly congratulated our ten students on successful completion of their academic programs.
We look forward to an even better year in 2019 and appreciate your continued support!

Congratulations to our 2018 graduates
We shared in the accomplishment of our four students who received their bachelor’s degrees and one who received his master’s degree from IDC Herzliya as well as a sixth student who received his Bachelor degree from the College of Law and Business in Ramat Gan.

Graduate Students

Two New Vocational Programs
Two new vocational training programs were added in 2018, a professional culinary course and a truck driving certification program. Both of these courses were introduced in order to expand career-enhancing opportunities for individuals who preferred to take a vocational route. Furthermore, the opportunity to fill critical jobs in the Israeli labor industry with our community members demonstrates the great value that the asylum-seeking community has on Israel, when given the chance.

Additionally, we are thrilled that four more students graduated from a new program started this year, a culinary course at Danon Cooking School.

New Students Academic Year 2018 – 2021
We have enrolled eleven new students into Universities in Israel, representing a 20% growth in our organizations capacity. This cohort is enrolled in four different disciplines in several academic institutions throughout Israel.

English Preparatory class
2018 saw the continuation of our English Preparatory class, structured to improve language proficiency and to prepare our students for their University entrance exams.

תלמידים חדשים

טאג' הארון מדרפור, סודן

Taj Haroun is from Darfur, Sudan. He fled Darfur because of genocide and systematic persecution, and he arrived in Israel in 2008 searching for freedom and a place to call home. Taj was involved in activism to promote a better understanding about African refugees and asylum seekers in Israel
After 3 years of his stay in Israel he applied to study Government, Diplomacy and Strategy at IDC Herzliya. Going to a prestigious school such as IDC was not easy thing for an asylum seeker. Luckily, Taj met with Joey Low who supports African students pursuing higher education in Israel. With Joey’s support and Taj’s hard work, Taj successfully graduated from IDC Herzliya and did his MA in Tel-Aviv University.

Taj and a few others founded The African Students Organization in Israel -ASOI. It is an organization that supports refugees and asylum seekers in achieving their academic aspirations . Taj was unanimously chosen to be the CEO of our organization. He was chosen because of his leadership, diligence and wisdom. Taj is a great leader who maintains friendly and professional relationship with all the members of the organization.

On March 18th, 2019, Taj left Israel for Canada to pursue a better life. In his send-off party he said : “You are my family”. Taj created a family in ASO. He paved the way for many Africans to pursue higher education. He believed that even with difficulties, if we have each other we can overcome all. We thank him for his enormous contribution in our lives and wish him luck in his new journey.

שנת לימודים 2018-2021

שוב, זו תחילתה של שנת לימודים חדשה 2018! ASO זוכה להציג בפניכם את כיתת הסטודנטים החדשה שלנו לשנת 2018 – 2021. סטודנטים הלומדים בדיסציפלינות אקדמיות שונות באוניברסיטאות שונות בישראל. ASO מודה לכל אלה שתומכים במטרה שלנו. האמנו שבעזרת התמיכה המתמשכת שלך אנו […]

קורס בישול

Approximately 10,000 African asylum seekers work as support staff in restaurants throughout Israel. With a certification in cooking, at one of the most renowned institutions in Israel, our students have the chance to expand their roles as support staff in the kitchen and take on greater responsibilities and leadership roles. Currently,there are five asylum seekers enrolled in Danon Culinary Academy in Israel. We look forward to enrolling many more. We know that our community is already a vital contributor to Israel’s globally-recognized food culture. Through a degree from Danon Culinary Academy their opportunities within the industry grows, their contribution will become even more recognized nationally and globally

             Meet our wonderful students from the Danon Culinary Institute’s Class of 2018! ↵